Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,03 % HDP
27,3 mil. €
2016:
0,03 % HDP
24,6 mil. €
Poznámka: V súčasnosti je odchodné zdaňované aj zodvodňované. Povinnosť vyplácať odchodné je ustanovená v zákonníku práce. Za konsolidačné opatrenie možno považovať len zrušenie odstupného vo verejnej správe. Uvedené vplyvy zodpovedajú rozpočtovanej položke na odstupné vo VS.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť daňové zvýhodnenie odchodného pri odchode do dôchodku, ako aj povinnosť vyplácať odchodné. V súčasnosti je odchodné zdaňované aj zodvodňované. Povinnosť vyplácať odchodné je ustanovená v Zákonníku práce. Za konsolidačné opatrenie možno považovať len zrušenie odchodného vo verejnej správe. Uvedené vplyvy zodpovedajú rozpočtovanej položke na odchodné vo VS.

Argumenty pre

  • Povinnosť vyplácať odchodné znižuje ochotu zamestnávať ľudí vo vyššom veku.

Argumenty proti

  • Ide o dôstojnú rozlúčku s ľuďmi, ktorí často celý život pracovali.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektor