Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad.

Argumenty pre

  • Daňová "optimalizácia" pomocou nadmerných cestovných nákladov je v dnešných podmienkach ťažko kontrolovateľná. Zrušením zvýhodnenia by sa znížili transakčné náklady, zvýšili príjmy verejných financií a pôvodná rovnováha na trhoch by sa dosiahla cenovými korekciami.

Argumenty proti

  • Platcovia daní by v mnohých prípadoch nedokázali svoje podniky udržať, viedlo by to k bankrotom, rastu nezamestnanosti, nakoniec aj k výpadkom príjmov verejných financií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,9

Adresát

Sektory