Daňové zvýhodnenia týkajúce sa cestovných náhrad čiastočne nahradiť plošným znížením dane z príjmu, ak to bude nevyhnutné. Napríklad plošným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Daňové zvýhodnenia súvisiace s cestovnými náhradami čiastočne nahradiť plošným znížením dane z príjmu, ak to bude nutné. Napríklad plošným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

Argumenty pre

  • Daňová "optimalizácia" pomocou nadmerných cestovných nákladov je v dnešných podmienkach ťažko kontrolovateľná. Náhrada daňového zvýhodnenia aspoň čiastočne formou paušálu by mohla znížiť transakčné náklady, bola by výhodná pre štát aj platcov daní.

Argumenty proti

  • Platcovia daní sú z hľadiska objektívnej výšky cestovných náhrad veľmi rozdielni, paušál či plošné zníženie sadzby by problém nevyriešili.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektor