Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť zákonnú povinnosť vyplácať mzdu agentúrnym pracovníkom porovnateľnú so mzdou kmeňových zamestnancov.

Argumenty pre

  • Táto povinnosť je v praxi ťažko vymožiteľná. Najmä však bráni súťaži rôznych subjektov a ich rôznych foriem, ktorá umožňuje zefektívňovať ekonomiku a vytvárať tak priestor aj pre konsolidáciu verejných financií.

Argumenty proti

  • Ak by táto povinnosť neexistovala, agentúry by oberali o prácu kmeňových zamestnancov neprimerane nízkymi mzdami.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,6

Adresát

Sektor