Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť prázdne tabuľkové miesta vo verejnej správe.

Argumenty pre

  • Zrušenie týchto miest síce neprinesie verejným financiám priamu úsporu, ale zvýši transparentnosť financovania verejnej správy, umožní teda kvalitnejšie zostaviť rozpočet a tiež zväčší priestor pre verejnú kontrolu nákladov na úrady.

Argumenty proti

  • Prázdne tabuľkové miesta sú istým indikátorom toho, ktoré úrady a ich útvary sú vyťažené viac, ktoré menej.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,0

Adresáti

Sektor