Vyplácanie vianočných príspevkov dôchodcom obmedziť len na prípady osôb v dôchodkovom veku ohrozených chudobou

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,04 % HDP
30,9 mil. €
2016:
0,04 % HDP
30,9 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Obmedzenie vianočného príspevku na dôchodcov s dôchodkom pod hranicou 60 % mediánovej mzdy na Slovensku (definícia chudoby podľa Eurostatu).

Argumenty pre

  • Vianočné príspevky dôchodcom predstavujú neplánované výdavky verejných financií, systém s nimi dlhodobo evidentne nerátal. Navyše, miera rizika chudoby podľa ekonomickej aktivity (SILC 2011) je pri dôchodcoch na úrovni pracujúcich, výrazne nižšia ako pri nezamestnaných a iných neaktívnych. Ak už chce štát zvýšiť starobné dôchodky, mal by to urobiť systémovo, napríklad cez ich valorizáciu.

Argumenty proti

  • Časti dôchodcov sa zhorší sociálna situácia.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,0

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:Chudobu, a nielen dôchodcov, treba riešiť klasickými dávkami a príspevkami v hmotnej núdzi, a nie nesystémovým jednorazovým vianočným príspevkom, ktorý navyše ani neskúma skutočné majetkové pomery poberateľov, len výšku dôchodku. Vianočný príspevok treba zrušiť.