Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH, napríklad zvážiť verejný výber časti kontrolovaných subjektov a kontrolórov, zverejnenie rebríčka subjektov zoradených podľa objemu odvedenej, vrátenej DPH v pomere k obratu.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,14 % HDP
 

Opis opatrenia

Preskúmať a prípadne využiť možnosti posilnenia kontroly odvádzania DPH, napríklad zvážiť zverejňovanie rebríčka subjektov zoradených podľa objemu vrátenej DPH, verejné žrebovanie časti kontrolovaných subjektov a kontrolórov.

Argumenty pre

  • DPH je na Slovensku daňou osobitne citlivou na úniky. Okrem možností, ktoré dlhodobo využíva na kontrolu odvádzania DPH štát navrhujeme využiť aj kontrolu verejnosťou. Existuje množstvo dôkazov o tom, ako verejnosť využíva napríklad možnosti zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako využíva povinnosť zverejňovať zmluvy a ako týmto spôsobom pomáha zvyšovať udržateľnosť verejných financií.

Argumenty proti

  • Verejnosť len veľmi ťažko pochopí problematiku DPH, rebríček by ju mohol skôr dezinformovať a vytvárať nekorektné tlaky na serióznych podnikateľov. Náklady opatrenia by pritom boli nenulové.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,2

Adresát

Sektory