Zoradiť podniky s majetkovou účasťou štátu a samospráv do rebríčka podľa strednodobých hospodárskych výsledkov a rebríček zverejňovať

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Rebríček štátnych podnikov (podnikov s majetkovou účasťou štátu, aj obcí a VÚC) by mal umožňovať ich jednoduché zoradenie podľa rôznych finančných ukazovateľov (ROE, ROA, EBITDA, ukazovatele charakterizujúce vývoj dlhu atď.).

Argumenty pre

  • Hospodárenie podnikov s majetkovou účasťou štátu má významný vplyv na udržateľnosť verejných financií. Presúvaním viditeľného verejného dlhu do verejnosťou oveľa menej sledovaného dlhu štátnych podnikov môže byť významná časť dlhu presunutá na budúcnosť a koncentrovaná v nej na neudržateľnej úrovni. Peter Kažimír: "Pokúsili sme sa vyžmýkať ešte nejaké peniaze zo štátnych podnikov, čo sa podarilo." (http://www.teraz.sk/ekonomika/kazimir-vypadky-v-prijmoch-priebez/24650-clanok.html). Užívateľsky komfortné informovanie verejnosti o finančnom zdraví (krátkodobom aj dlhodobom) a o jeho trendoch umožní tiež zvýšiť tlak verejnosti na rast efektívnosti verejnou správou spolu vlastnených podnikov a tým vytvoriť priestor pre znižovanie verejného dlhu.

Argumenty proti

  • Rebríček je zjednodušeným pohľadom na realitu a pri nesprávnej interpretácii môžu negatíva vyplývajúce z jeho zostavenia prevýšiť pozitíva. Rebríček môže negatívne ovplyvniť konkurenčnú pozíciu niektorých subjektov. Opatrenie má nenulové náklady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,8

Adresáti

Sektory