Spružniť zákonník práce napríklad zrušením súbehu odstupného a výpovednej lehoty, uľahčením prepúšťania, najmä hromadného, zavedením možnosti prepúšťania bez udania dôvodu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Spružniť zákonník práce. Zrušiť napríklad súbeh odstupného a výpovednej lehoty, uľahčiť prepúšťanie, najmä hromadné, zaviesť možnosť prepúšťania bez udania dôvodu.

Argumenty pre

  • Slovensko má dlhodobo vysokú mieru nezamestnanosti, čo predstavuje veľkú záťaž aj pre verejné financie. Z dlhodobého hľadiska neplatí, že z nezamestnanosti sa dá vyrásť. Krajiny mávajú vyššiu nezamestnanosť aj po desaťročiach hospodárskeho rastu. Skôr treba hľadať príčin v tom, ako sa oplatí pracovať a ako sa oplatí zamestnávať ľudí. Pritom, ak je prepúšťanie veľmi drahé, zamestnávatelia sa mu budú chcieť vyhnúť a pri rigidnom zákonníku práce to môžu urobiť len tak, že prijímajú menej ľudí, než by prijali pri pružnom zákonníku práce.

Argumenty proti

  • Zákonník práce chráni základné práva zamestnancov, bráni ich proti zneužívaniu ekonomickej moci zamestnávateľov.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,2

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • anonymný komentár:Súhlas so spružnením ZP, ale o zavedení možnosti prepúšťania bez udania dôvodu nemá zmysel uvažovať, lebo je nepriechodné.