V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,13 % HDP
 

Opis opatrenia

Presadzovať v rámci orgánov EÚ rýchlejšie vytváranie spoločného trhu medzi EÚ a USA.

Argumenty pre

  • Výhody spojenia trhu prinesú v dôsledku ďalších možnosti špecializácie priestor pre hospodársky rast, znižovanie nezamestnanosti a tým aj pre konsolidáciu verejných financií.

Argumenty proti

  • Zraniteľným skupinám, ktoré už doplatili na globalizáciu prinesie takýto krok iba ďalšie zhoršenie situácie. Globalizácia prináša možno rýchlejší hospodársky rast, ale odoberá štátom možnosti presadzovať sociálne programy.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,5

Adresáti

Sektor