V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami. Ide napríklad o finančné služby (hypotekárne úvery), telekomunikačné služby, energetiku a dopravu

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,08 % HDP
 

Opis opatrenia

V rámci Európskej únie podporovať urýchlenie vytvárania podmienok pre plnú funkčnosť spoločného trhu so službami. Ide napríklad o finančné služby, telekomunikačné služby, energetiku a dopravu.

Argumenty pre

  • Slovensko má pozitívnu skúsenosť z integrácie, z vytvárania spoločného trhu s produktmi, v prípade služieb by ďalšie prehlbovanie pravidiel spoločného trhu EÚ prinieslo podobné výsledky. Vzhľadom na nižší podiel miezd na HDP na Slovensku oproti priemeru EÚ, ako aj vzhľadom na to, že podiel miezd na hodnote produktu v odvetviach služieb býva väčší než podiel miezd v priemyselných odvetviach, bola by ďalšia integrácia výhodná nielen pre EÚ ako celok, ale osobitne pre Slovensko.

Argumenty proti

  • Ďalšia integrácia je síce možno výhodná pre celok, ale vždy prináša aj porazených, o ktorých sa naša krajina nevie dostatočne postarať.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresáti

Sektor