Rušiť nedostatočne využité a neefektívne vlakové spoje a nahradiť ich efektívnejšími formami dopravy

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Nedostatočne využité a málo efektívne vlakové spoje zrušiť a nahradiť ich efektívnejšími formami dopravy.

Argumenty pre

  • Dotácie do železničnej dopravy otvorene, ale aj skryto zvyšujú verejný dlh. Analýza porovnávajúca jej efektívnosť s efektívnosťou alternatív by vytvorila priestor pre verejnú diskusiu, ktorej výsledkom by mohlo byť rušenie nízko efektívnych vlakových spojov.

Argumenty proti

  • Vlak je často jediným dostupným dopravným prostriedkom, ktorým sa ľudia z odľahlých obcí môžu dostať za svojimi povinnosťami do miest. Zrušenie spojov by pre nich znamenalo stratu pracovných príležitostí, sťažilo cestovanie do školy, skomplikovalo cyste na úrady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,3

Adresát

Sektor