Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov tak, aby sa jednotlivé subjekty dali porovnávať podľa relevantných ukazovateľov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Skvalitňovať meranie kvantitatívnych ukazovateľov práce súdov a zverejňovať ich zrozumiteľne a strojovo spracovateľne. Prácu súdov porovnávať.

Argumenty pre

  • Vymožiteľnosť práva je u nás podľa rôznych prieskumov jedným z najväčších problémov spoločnosti. Za jeden z dôvodov tohto stavu sa považuje skutočnosť, že výsledky práce súdov sú ťažko merateľné navyše, v minulosti sa ich meraniu nevenovala pozornosť vôbec. Meranie výsledkov práce súdov a ich vzájomné zverejnené porovnávanie nie je dokonalým riešením, ale pomôže nasmerovať verejnú diskusiu na tie problémy a tie subjekty, ktoré predstavujú najväčšiu bariéru zvyšovania vymožiteľnosti práva.

Argumenty proti

  • Práca súdov je komplikovaná, každý prípad je iný. Je preto veľmi ťažké merať výsledky práce súdov, ich zverejnenie môže mať dokonca kontraproduktívne účinky, keď bude motivovať súdy zamerať sa na úspech v rebríčkoch, namiesto presadzovania skutočnej spravodlivosti.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,1

Adresát

Sektor