Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík, neefektívnych projektov financovaných z verejných zdrojov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Zvážiť právnu, prípadne aj finančnú motiváciu takzvaných whistleblowers, nahlasovateľov nekalých praktík vo firmách a vo verejnej správe, nahlasovateľov neefektívnych projektov financovaných z verejných zdrojov: https://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower.

Argumenty pre

  • S existenciou takéhoto inštitútu existujú v zahraničí pozitívne a dlhodobé skúsenosti. Najväčším rizikom pre verejné financie z hľadiska nízkej efektívnosti projektov je ich zložitosť, ktorá obmedzuje možnosti verejnej kontroly. Práve "insideri" dokážu neefektívnosti odhaľovať, nie sú však k tomu motivovaní, skôr naopak.

Argumenty proti

  • Opatrenie založené na udavačstve nie je v súlade s neformálnymi pravidlami fungujúcimi v našom prostredí, s našou mentalitou, morálkou. Mohlo by mať finančné prínosy, ale veľké morálne náklady, ani najbližší ľudia v organizáciách by si nemohli dôverovať. Problém (na rozdiel od severských krajín, či USA) spočíva v tom, že naše predpisy, ako aj ich vymáhanie sú natoľko deravé, že ich totálne dodržiavanie by bežného občana či firmy vyradilo zo súťaže. Takmer na každý subjekt je preto možné "niečo nájsť".

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,2

Adresát

Sektor