Zrušiť 100 obcí s počtom obyvateľov menším než 100 (t.j. zlúčiť s väčšími susediacimi obcami).

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,00 % HDP
1,1 mil. €
2016:
0,00 % HDP
1,2 mil. €
Poznámka: Prepočet vychadza z predpokladu uspory mzdovych nakladov na starostu (predpokladana mzda 1,49*priemerna mzda podla zakona 253/1994, abstrahovalo sa od moznosti vyssieho platu - moznost zvysenia poslancami az o 70%) a sekretarku v 100 obciach (predpoklad minimalnej mzdy). Do uvahy v prvom roku sa vzal aj vznik naroku na davku v nezamestnanosti pocas prvych 6 mesiacov. Kalkulacia abstrahuje od potencialnych zvysenych narokov na davky v hmotnej nudzi (predpoklad vzniku naroku u sekretarok). Priemerne prevadzkove naklady najmensich obci (na udrzbu budov, energie a ostatne) nateraz nebolo mozne identifikovat, tj. kalkulacia od tohto pozitivneho vplyvu abstrahuje.
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Vypracovať analýzu úspor vyplývajúcich zo spájania najmä malých obcí. Ekonomicky a administratívne motivovať malé obce ku spájaniu. Zaviesť spodný limit na veľkosť obce podľa počtu obyvateľov. Prepočet vychadza z predpokladu uspory mzdovych nakladov na starostu (predpokladana mzda 1,49*priemerna mzda podla zakona 253/1994, abstrahovalo sa od moznosti vyssieho platu - moznost zvysenia poslancami az o 70%) a sekretarku v 100 obciach (predpoklad minimalnej mzdy). Do uvahy v prvom roku sa vzal aj vznik naroku na davku v nezamestnanosti pocas prvych 6 mesiacov. Kalkulacia abstrahuje od potencialnych zvysenych narokov na davky v hmotnej nudzi (predpoklad vzniku naroku u sekretarok). Priemerne prevadzkove naklady najmensich obci (na udrzbu budov, energie a ostatne) nateraz nebolo mozne identifikovat, tj. kalkulacia od tohto pozitivneho vplyvu abstrahuje.

Argumenty pre

Argumenty proti

  • Obyvatelia obcí, väčšinou v pokročilom veku, by museli cestovať za vybavovaním administratívnych záležitostí často veľmi komplikovane a draho.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,5

Adresáti

Sektor