Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Takzvanú extenziu, nútené rozšírenie platnosti kolektívnych zmlúv aj na subjekty, ktoré ich dobrovoľne neuzavreli, opätovne zrušiť.

Argumenty pre

Argumenty proti

  • Nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv zabezpečuje ochranu zamestnancov pred zneužívaním postavenia zamestnávateľov a rovnosť podmienok pre všetkých, nielen zamestnancov, ale aj firmy súťažiace na trhu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,8

Adresát

Sektor