Uskutočniť fiškálnu devalváciu. Konsolidovať prioritne znižovaním daní z príjmu a zvyšovaním nepriamych daní

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Uskutočniť presun zaťaženia daniami z práce a kapitálu na dane z majetku, spotreby a na ekologické dane.

Argumenty pre

  • Zníženie priamych daní zlacní domácu produkciu, ktorej export sa tým pádom uľahčí, zvýšenie nepriamych daní predraží domácu spotrebu, teda predraží dovoz. V prípade, že sa Slovensko dostane do vážnych problémov, môže využiť tento nástroj aj napriek tomu, že nemá vlastnú menu.

Argumenty proti

  • Fiškálna devalvácia by viedla ku zníženiu životnej úrovne a pôsobila tiež na zvyšovanie rozdielov v spoločnosti, vzhľadom na skutočnosť, že priame dane sú progresívne, nepriame väčšinou nie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,5

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Peter Gonda:Konsolidácia verejných financií by mala byť zrealizovaná výdavkovými škrtmi a úsporami, bez zvyšovania akýchkoľvek daní a odvodov a záťaže nimi. Tieto výdavkové úspory by mali byť súčasťou podstatného ústupu vlády z ekonomiky, odbúravania jej zasahovania do ekonomických aktivít a životov ľudí a prenesenia finančnej a inej zodpovednosti na jednotlivcov a ich rodiny. Výdavkové úspory by mali byť podporované aj štrukturálnymi a systémovými výdavkovými reformami, zameranými napríklad na odbúravanie mentality nárokovateľnosti a závislosti mnohých od „pomoci“ od štátu a napomáhajúcimi presmerovaniu kvázizodpovednosti vlády za financovanie a zabezpečovanie činností a aktivít za ľudí na priamu zodpovednosť jednotlivcov a ich rodín za financovanie a zabezpečovanie ich činností a aktivít.