Zverejňovať informácie o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov Ministerstva zdravotníctva SR.  Sprístupňovať videozáznamy zo zasadnutí kategorizačnej komisie

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Na stránkach ministerstva by mali byť automaticky zverejňované informácie o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov spolu s informáciou, ako budú minimalizované možné negatívne dopady vyplývajúce z konfliktu záujmov. Videozáznamy resp. priame prenosy zo zasadnutí kategorizačnej komisie by mali byť archivované a zverejnené.

Argumenty pre

  • Opatrenie má za cieľ zvýšiť efektívnosť zdravotníctva a vytvoriť tak priestor pre znižovanie verejného dlhu ako aj zvyšovanie kvality samotného zdravotníctva. Ide o sektor s dlhodobo najväčším rizikom z hľadiska vplyvu na udržateľnosť verejných financií. Dnes sa o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov MZ SR verejnosť dozvie len vtedy, ak o vylúčení člena rozhodne ministerka zdravotníctva. K posilneniu  nezávislosti poradných orgánov by tiež prispelo ich finančné ohodnotenie. Momentálne o využití stoviek miliónov EUR rozhodujú odborníci bez nároku na finančnú odmenu. K vyššej transparentnosti kategorizácie by prispelo i sprístupnenie videozáznamov zo zasadnutí kategorizačnej komisie. Komisia dnes rozhoduje za zavretými dvermi. Posudky pracovných skupín, zložených z odborníkov na dané typy liekov, ministerstvu chýbali v 65 % prípadov. Ani raz sa neposudzovala efektívnosť nákladov. Taktiež ani raz neboli posudzované dopady na verejné financie, hoci takéto hodnotenie je zo zákona povinné. Pri každom ôsmom rozhodnutí o lieku s novým liečivom ministerstvo zdravotníctva rozhodlo bez stanoviska kategorizačnej komisie. Kategorizácia si zaslúži veľkú pozornosť, keďže zdravotné poisťovne ročne uhradia za lieky viac ako 850 miliónov EUR, čo predstavuje približne tretinu všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov.

Argumenty proti

  • Nenulové náklady opatrenia.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

3,3

Adresát

Sektory