Pravidelne pripravovať a zverejňovať analýzy príčin vysokých cien energií v niektorých trhových segmentoch a kroky, ktoré budú smerovať k náprave. Napríklad odstraňovanie výnimiek, posudzovanie odbornosti a nezávislosti regulačného úradu, znižovanie krížových dotácií

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Pripravovať analýzy príčin vysokých cien energií, testovať pri tom aj verejne vyslovované hypotézy (výnimky pre niektoré veľké firmy, slabá nezávislosť regulačného úradu na vláde, existencia krížových dotácií) a na ich základe prijímať opatrenia.

Argumenty pre

  • Ceny energií sú na Slovensku relatívne vysoké. Spôsobujú znižovanie hospodárskeho rastu, teda aj nižšie príjmy verejných financií a ich vyššie výdavky (napríklad na sociálnu sieť). Analýza, ktorá by pomohla znížiť ceny energií na úroveň priemeru EÚ by sa iste oplatila.

Argumenty proti

  • Zníženie cien energií by spôsobilo verejným financiám problémy. Polo štátne podniky by znížili odvod dividend do štátneho rozpočtu.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

3,3

Adresáti

Sektory