Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu, napríklad na monitoring hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou štátu a samospráv

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na monitoring hospodárenia podnikov s majetkovou účasťou samospráv.

Argumenty pre

  • Nejasná hranica medzi optimálnou mierou lojality voči vedeniu štátu a samocenzúrou obmedzuje možnosti verejnej správy kontrolovať samu seba. Tento konflikt záujmov je oveľa slabší u mimovládnych organizácií, mohli by preto zohrať pozitívnu úlohu aj v konsolidácii verejných financií. Príklad: (http://www.economist.com/news/business/21573134-americas-proxy-season-will-pit-management-against-owners-never-shareholders).

Argumenty proti

  • Opatrenie by malo nenulové náklady, výsledky otázne.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,6

Adresáti

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Štá by ich/nás ale nemal podporovať priamo... skôr vytvoriť systém na podpru, kde by sa mohli zapojiť aj súkromné subjekty.
  • Dušan Zachar:Nemuseli by to byť len mimovládne organizácie. A vyberať ich v transparentných tendroch, ak by ich štát chcel podporiť finančne.