Motivovať verejnoprávne médiá k príprave a vysielaniu reportáží o efektívnosti využívania verejných financií, o službách dotovaných štátom a iných ťažko kontrolovateľných verejných výdavkoch (športové zväzy, nemocnice, polikliniky, školy...)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,00 % HDP
 

Opis opatrenia

Motivovať, resp. aspoň nebrániť verejnoprávnym médiám v príprave investigatívnych relácií zameraných na efektívnosť využívania verejných zdrojov, na zvýšenie udržateľnosti verejných financií.

Argumenty pre

  • Investigatívna žurnalistika je relatívne nákladná, vyžaduje si dostatok času. To všetko si môžu komerčné médiá dovoliť len veľmi ťažko. Ak je konsolidácia verejných financií v našej spoločnosti jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti, verejnoprávne médiá by pri jej plnení mali zohrať kľúčovú úlohu.

Argumenty proti

  • Opatrenie by malo nenulové náklady, jeho prínos je vzhľadom na historické skúsenosti Slovenska s médiami kontrolovanými štátom, diskutabilný.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,5

Adresát

Sektor