PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti. Využívať ich iba vtedy, ak je verejno-súkromné partnerstvo pre spoločnosť efektívne. Príkladom môže byť oprava ciest, pri ktorej je dodávateľ motivovaný na maximalizácii času medzi potrebnými opravami

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,04 % HDP
 

Opis opatrenia

Projekty verejno-súkromného partnerstva nezneužívať na obchádzanie problémov verejných financií ako na štátnej, tak ani na miestnej úrovni. Ak majú byť využité, je potrebné ich zdôvodnenie z hľadiska pridanej hodnoty, ktorú pre krajinu vytvárajú.

Argumenty pre

  • Ukazuje sa, že takmer všetky krajiny, ktoré sa dostali vo finančnej kríze do vážnych problémov a museli požiadať o medzinárodnú pomoc, patria súčasne medzi tie, ktoré najviac využívali systém PPP. Ukazuje sa, že pravidlá pre zarátanie resp. nezarátanie PPP do bilancie štátov, ktoré používal Eurostat, neboli dostatočne "dlhu vzdorné". V prípade, že takéto projekty budú dobre pripravené, ich prínosy zrozumiteľne vysvetlené, môže byť ich využitie prínosom. Napríklad presunutie časti peňazí z výstavby nových ciest na opravy starých, kde sa dá ušetriť až 75% výdavkov. (Šípoš:http://komentare.sme.sk/c/6745614/preco-mame-radsej-nove-cesty-ako-opravy.html ) http://cowles.econ.yale.edu/~engel/pubs/efg_efficient-prov.pdf.

Argumenty proti

  • Bez PPP sa Slovensko len ťažko môže "preinvestovať z krízy".

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,9

Adresát

Sektory