Legislatívne zabezpečiť aby o odmenách manažérov v štátnych podnikoch rozhodovali priamo akcionári. Výšku odmien zverejňovať

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zákonom zabezpečiť, aby v štátnych podnikoch, resp. v podnikoch s majetkovou účasťou štátu a samospráv rozhodovali o výške príjmov manažérov priamo akcionári. Výšku odmien zverejňovať zrozumiteľným a strojovo spracovateľným spôsobom.

Argumenty pre

  • Ak o výške odmien manažérov nerozhodujú akcionári a ak táto nie je následne zverejnená, hrozí, že nebude zodpovedať reálnemu prínosu manažérov. Z hľadiska udržateľnosti verejných financií to predstavuje problém jednak priamo vo vyššom deficite, jednak nepriamo, deštrukciou neformálnych pravidiel.

Argumenty proti

  • Obmedzovanie voľnosti v rozhodovaní firiem môže spôsobiť ich znevýhodnenie v hospodárskej súťaži s následnými negatívnymi dopadmi na verejné financie, (http://www.economist.com/news/business/21573169-switzerland-votes-curb-executive-pay-fixing-fat-cats).

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,7

Adresát

Sektory