Na základe vyhodnotenia programu zatepľovania bytoviek zvážiť zostavenie programu zatepľovania verejných budov a zverejňovať výsledky

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Po vyhodnotení programu zatepľovania bytoviek zvážiť rozbehnutie programu zatepľovania verejných budov. Následne zverejniť výsledky.

Argumenty pre

  • Zateplenie verejných budov by mohlo priniesť úspory podobné tým, ktoré prinieslo zateplenie bytoviek. Len málo nových programov financovaných z verejných zdrojov je možné z hľadiska ich dopadov na ekonomiku a z hľadiska ich efektívnosti analyzovať tak spoľahlivo ako tento.

Argumenty proti

  • V čase potreby znižovania verejného dlhu by nemali byť začínané nové projekty financované z verejných rozpočtov. Riziko predraženia je vzhľadom na umiestnenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch vnímania korupcie a klientelizmu vysoké.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,6

Adresát

Sektor