Pripraviť cestovnú mapu konsolidačných opatrení na 10 rokov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Pripraviť časový harmonogram konsolidácie, realizácie konsolidačných opatrení v horizonte dekády.

Argumenty pre

  • V súčasnom svete je ťažké odhadnúť budúci vývoj tak, aby bolo možné vyrátať budúcu potrebu konsolidácie. Napriek tomu niektoré konsolidačné opatrenia (politicky a sociálne priechodné, súčasne konsolidačne prínosné a technicky náročné) je efektívne plánovať a pripravovať vopred.

Argumenty proti

  • Keďže nedokážeme s istotou predpovedať ani strednodobý vývoj kľúčových makroekonomických parametrov, nevieme predpokladať ani potrebnú váhu a štruktúru konsolidačných opatrení na dlhé obdobie. Ak ich štát napriek tomu pripraví alebo dokonca spustí, s vysokou pravdepodobnosťou pôjde o neefektívne investície. Nielen vzhľadom na nenulové náklady na ich prípravu, ale aj na náklady, ktoré budú spojené s ich účinkami.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,0

Adresát

Sektor