Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Ekonomickú návratnosť investícií v cestnej a železničnej doprave porovnávať a výsledky zverejňovať.

Argumenty pre

  • Najväčšími investíciami sú u nás tradične stavby a ich rekonštrukcie slúžiace cestnej a železničnej doprave. Časť úloh majú pritom cestná aj železničná doprava podobné. Minimálne v tejto oblasti môžu obe efektívne súťažiť. To je možné iba v prípade, že bude pravidelne porovnávaná a zverejňovaná ich efektívnosť.

Argumenty proti

  • Absolútne spoľahlivé porovnanie by bolo mimoriadne nákladné, ak je vôbec možné. Evolúcia a robustné medzinárodné skúsenosti ukazujú, že by sme aj tak zrejme nedospeli k záveru, že jedna z týchto alternatív má byť zrušená v prospech druhej.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,6

Adresát

Sektor