Nechrániť vklady v bankách v EÚ až na 100%, ale napríklad na 90. Znížiť tak ochotu a schopnosť komerčných bánk (vkladateľov) financovať rizikové štátne dlhopisy, verejný dlh

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Vklady v bankách nechrániť do plnej výšky.

Argumenty pre

  • U nás sú chránené vklady rovnakého vkladateľa vo viacerých bankách. Ochrana vkladov preto u nás nie je zameraná na drobných vkladateľov, nemá sociálne ciele. Ochrana na menej než 90 percent by motivovala minimálne k lepšiemu monitoringu bánk s pozitívnymi dopadmi na verejné financie. Garantovanie vkladov na 100 percent diskriminuje iné alternatívy ich využitia.

Argumenty proti

  • Stopercentná ochrana vkladov zvyšuje dôveru v bankový sektor, čím sa ľahšie napĺňajú jeho ciele. Plní aj sociálne ciele.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,6

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Za súčasnej situácie rozhodne nie. Znižovanie grancie by mohlo na vkladateľov pôsobiť negatívne (v smere podpory výberu svojich vkladov... čo by podporilo paniku na trhu).