Zdravotné poisťovne by mali raz ročne v prípade záujmu poistenca elektronicky posielať výpis z účtu pacientom: všetky výkony, mená lekárov a ich ceny hradene poisťovňami

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zdravotné poisťovne by mali poistencov užívateľky komfortnejším spôsobom informovať o nákladoch ich liečbu ako aj na prevenciu. Zvážiť bonusy za pomoc poistencov pri znižovaní nákladov.

Argumenty pre

  • Zdravotníctvo je dlhodobo najrizikovejšou oblasťou z hľadiska udržateľnosti verejných financií. Opatrenie pomôže zvýšiť jeho efektívnosť a teda vytvoriť priestor pre znižovanie verejného dlhu ako aj zvýšenie kvality zdravotníctva. Predpokladom je, že informovaný pacient, osobitne v prípade, že bude aj správne motivovaný.

Argumenty proti

  • S opatrením sú spojené nenulové náklady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,8

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Peter Pažitný:toto je pre poistencov ZP Dovera dostupne uz dnes cez elektronicku pobocku