Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení tak, aby mala vláda "plán B" v prípade horšieho než očakávaného makroekonomického vývoja

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Pripraviť a pravidelne aktualizovať balík konsolidačných opatrení pre prípad neočakávane zlého hospodárskeho vývoja.

Argumenty pre

  • Takmer všetky krajiny, ktoré sa dostali v rámci súčasnej krízy do situácie, v ktorej museli požiadať o externú pomoc, strácali čas na začiatku konsolidácie prípravou opatrení. Čím neskôr konsolidácia začne, tým tvrdšia musí byť, tým viac hrozia sociálne problémy a hospodársky prepad. Kvalitný a dôveryhodný balík konsolidačných opatrení môže byť aj dobrým signálom trhom o tom, že krajina je pripravená na prípadný krízový vývoj.

Argumenty proti

  • Príprava takéhoto balíka má nenulové náklady. Paradoxne môže byť signálom, že vláda očakáva negatívny vývoj.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,2

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Priamo v rozpočte, resp. už pri makrovýchodiskách rozpočtu by mali byť pripravené scenáre a postupy v prípade nenaplnenia makroscenára z ktorého rozpočet primárne vychádza. V ideálnom prípade by sa neskôr narábalo s dvoma-troma scenármi vývoja.