Zintenzívniť osvetu vo verejnosti vrátane vzdelávania mladých o výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Cez vzdelávaciu sústavu, verejnoprávne médiá, cez politické strany zintenzívniť osvetu zameranú na vysvetľovanie výhodnosti dlhodobo stabilných verejných financií a ich podporu.

Argumenty pre

  • Nárast verejného dlhu, ktorý v súčasnosti dosahuje úroveň z čias svetovej vojny, hoci vyspelý svet žiadnym podobným apokalypsám za ostatné desaťročia nečelil, svedčí dopyte verejnosti po štandardnom živote na dlh. Verejnosťou je vytváraný tlak na zvyšovanie výdavkov a znižovanie rozpočtových príjmov mimo dlhodobo udržateľnú úroveň, politici naň reagujú tak, aby sa pri moci udržali čo najdlhšie. Bez zlepšenej osvety bude problém ťažko riešiteľný.

Argumenty proti

  • Nárast verejného dlhu vôbec nemusí znamenať problém pre krajinu, zbytočne budeme financovať drahú osvetu. Dôsledkom klesajúceho dlhu môže by ť dokonca pokles hospodárskeho rastu a nárast nezamestnanosti. Problematika verejného dlhu je natoľko zložitá, že by sme sa nemali spoliehať, že ju vyrieši informovaný občan namiesto odborníkov na ministerstve financií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,2

Adresáti

Sektor