Presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu. Prípadné mimoriadne výnimky podmieniť zostavením ozdravného plány, ktorý bude garantovať, že podporená firma do budúcnosti nebude odkázaná na ďalšie stimuly

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

V rámci EÚ požadovať a presadzovať znižovanie investičných stimulov postupne smerom k nulovej úrovni. Prípadné výnimky podmieniť zostavením ozdravného plánu, ktorý bude reálne a vymáhateľne garantovať, že podporená firma do budúcnosti nebude odkázaná na ďalšie stimuly. A

Argumenty pre

  • Dotácie kľúčovým firmám pôsobiacim na trhu EÚ si vyžadujú adekvátne reakcie vlád štátov, v ktorých majú sídlo konkurenti takýchto firiem. Dlhodobo tak štáty súťažia "smerom ku dnu", podporujú firmy a odvetvia, ktorých efektívnosť je minimálne otázna. Ak by sa však do takejto súťaže nezapojili, hrozil by nárast nezamestnanosti, pokles hospodárskeho rastu.

Argumenty proti

  • Ak by sa aj dosiahla formálne dohoda, jednotlivé vlády si nájdu cesty skrytej podpory svojich firiem. Keď hrozí hromadné prepúšťanie vo veľkej firme alebo v regióne, ekonomické poučky neplatia. Treba mu zabrániť za akýchkoľvek podmienok.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,6

Adresát

Sektory