Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti podľa kritérií kvality a efektívnosti (napríklad rušiť nadbytočné akútne lôžka)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Rušiť kapacity poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti s najnižšou efektívnosťou a kvalitou.

Argumenty pre

  • Výdavky na zdravotníctvo predstavujú jeden z najväčších rizikových faktorov pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Meranie efektívnosti (vstupov aj výstupov) v zdravotníctve je komplikované, presúvanie zdrojov k subjektom s vyššou efektívnosťou je však lepšia než rozdeľovanie zdrojov bez použitia merateľných kritérií.

Argumenty proti

  • Meranie výsledkov, bo dokonca aj vstupov v zdravotníctve je natoľko zložité a nepresnosť z neho vyplývajúcich analýz preto natoľko vysoká, že pre zdravotníctvo je lepšie ak bude sieť optimalizovaná na základe politicko-etických kritérií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,8

Adresát

Sektory