Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov ústavnej aj ambulantnej starostlivosti tak, aby sa jednotlivé subjekty dali porovnávať podľa relevantných ukazovateľov. Budú obsahovať informácie o nákladoch na jednotlivé subjekty ako aj merateľné výstupy

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Vypracovať analýzy efektívnosti poskytovateľov ústavnej aj ambulantnej starostlivosti. Ich výsledky zverejniť. Informácie budú obsahovať dáta o nákladoch ako aj údaje o merateľných výsledkoch.

Argumenty pre

  • Výdavky na zdravotníctvo predstavujú jeden z najväčších rizikových faktorov pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Meranie výstupov v zdravotníctve je komplikované, distribúcia financií smerom k subjektom s vyššou efektívnosťou je však lepšia než distribúcia bez zverejniteľných kritérií. Zverejňovanie výsledkov analýz efektívnosti poskytovateľov je najlepším garantom ich kvality.

Argumenty proti

  • Meranie výsledkov v zdravotníctve je natoľko zložité a nepresnosť z neho vyplývajúcich analýz preto natoľko vysoká, že ich zverejnenie by viedlo k nesprávnym interpretáciám výsledkov a verejným tlakom požadujúcim nesprávne politiky.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,2

Adresát

Sektory