Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase. Monitorovanie a vyhodnocovanie predpisových praktík lekárov

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Zaviesť elektronické predpisovanie liekov, monitoring a vyhodnocovanie predpisových praktík lekárov napríklad podľa aktuálneho vzoru Grécka.

Argumenty pre

  • Úsporu až 30 miliónov eur umožňujú aktuálne zmeny v systéme zdravotníctva Grécka zamerané na kontrolu predpisovania v reálnom čase. Spolu s ďalšími zmenami systému zdravotníctva vyvolanými potrebou konsolidácie verejných financií Grécka sa očakávajú úspory výdavkov na zdravotníctvo vo verejnom sektore až na úrovni 25%.

Argumenty proti

  • Veľké verejné projekty zamerané na oblasť informatiky majú už takmer tradične na Slovensku nejasné výsledky. Ich efektívnosť je preto otázna.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresát

Sektor