Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo na akruálnej báze podľa vzoru akciových spoločností. Najmä overovať účtovné závierky audítorom a tieto zverejňovať na web stránke nemocníc.

Argumenty pre

  • Pokiaľ nemajú hospodárske výsledky nemocníc dlhodobo vážne ohrozovať makroekonomickú stabilitu Slovenska, je potrebné, aby mal štát, ale aj verejnosť o nich kvalitné informácie.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,2

Adresát

Sektory