Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie, zrozumiteľnejšie informovať pacientov o alternatívach a motivovať ich k využívaniu generík

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,07 % HDP
 

Opis opatrenia

Monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie a substitúcie majú rezervy, treba ich sfunkčniť. Pacientov lepšie informovať a motivovať k využívaniu generík.

Argumenty pre

  • V roku 2012 bolo zavedené povinné predpisovanie účinnej látky (tzv. generická preskripcia) ako aj povinná generická substitúcia liekov v lekárňach (t.j. povinné zamieňanie drahších predpísaných liekov za lacnejšie). Napriek tomu lekári zväčša naďalej predpisujú namiesto účinnej látky konkrétne lieky, ktoré sú často drahšie, než poisťovňou preplácané alternatívne lieky. Potrebné je preto sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie. Dobre informovaný a motivovaný pacient dokáže svojimi mikro rozhodnutiami zmenšiť priestor pre neefektívnosť v zdravotníctve a tým zvýšiť priestor pre konsolidáciu verejných financií.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, nie všetky lieky s rovnakou účinnou látkou sú dokonale zameniteľné.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,5

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:So zvyšujúcou sa intenzitou súťaže medzi farmaceutickými firmami je možné očakávať aj určitú úsporu vo verejných financiách (aj keď samozrejme v menšom rozsahu ako pri doplatkoch pacientov), keďže je predpoklad, že ceny liekov sa postupne znížia, nakoľko výrobcovia najmä generických liekov sa budú snažiť byť čo najlacnejší, aby boli lekárňami ponúkané ako prvá alternatíva, čo pozitívne pocítia aj zdravotné poisťovne na nižších úhradách za tieto lieky. Martin Filko, bývalý poradca ministra zdravotníctva, predpokladal (http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/neodolatelny-biznis-s-liekmi-2.html), že generická preskripcia by mohla ušetriť asi 4% z nákladov na lieky a asi 13% z doplatkov pacientov. Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že väčšie úspory vo verejných financiách v dôsledku uplatňovania generickej preskripcie či substitúcie boli dosiahnuté v krajinách, kde nie je používané externé referencovanie cien liekov (t.j. medzinárodné porovnávanie cien liekov) (napr. Švédsko, Veľká Británia, Nemecko). Ako píše Szalayová (http://hpi.sk/hpi/sk/view/4302/genericka-preskripcia.html), vo Švédsku sa v dôsledku zavedenia povinnej generickej substitúcie (t.j. lekárnik je povinný nahradiť predpísaný liek lacnejším, spravidla generikom) v priebehu 3 rokov znížili ceny liekov o 15%. (Zdroj: http://blog.etrend.sk/inekomenty/2011/05/31/genericka-preskripcia-%E2%80%93-ano/)