Zverejňovať aké lieky a liečebné postupy sa uplatňujú pri jednotlivých diagnózach. Zverejňovať údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na liečbu finančne najnáročnejších diagnóz. Údaje majú umožniť hľadať úspory napr. zefektívňovaním liečebných postupov. Urýchlene zaviesť DRG a postupne zverejňovať náklady na liečbu najdrahších diagnóz

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Postupné zverejňovanie nákladov a cien liečebných postupov a liekov priradených k príslušným diagnózam.

Argumenty pre

  • Zverejnenie vytvorí tlak na zvyšovanie efektívnosti fungovania zdravotníctva. Okrem toho, že v nej existujú rezervy identifikované domácimi aj zahraničnými analýzami, je financovanie zdravotníctva dlhodobo najrizikovejším faktorom z hľadiska udržateľnosti verejných financií SR.

Argumenty proti

  • Zverejnenie je technicky náročné, má nenulové náklady, mohlo by vytvárať tlak na unifikáciu liečebných postupov aj tam, kde nie je optimálna.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,5

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Dušan Zachar:Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vyhodnotila za uplynulý rok neefektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v objeme viac ako 77,7 mil. eur. Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/230476/kontrolujte-lekarov-ci-si-nevymyslaju-vykony-apeluje-poistovna/