Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
1Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
Privatizácia
2Sprivatizovať Eustream, a.s.-12983130,38
3Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
4Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
5Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
6Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
7Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
8Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
9Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
10Sprivatizovať teplárenské spoločnosti-160630,08
11Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
12Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
13Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
14Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
15Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
16Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
17Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
18Spustiť efektívnu privatizáciu: SHMÚ, RTVS, Kataster nehnuteľností, regionálne letiská024250,03
19Sprivatizovať služby zamestnanosti224250,03
20Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
21Sprivatizovať Kúpele Sliač114150,02
22Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
23Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
24Sprivatizovať SADky0440,00
25Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
Ostatné
26Zmeniť ústavu tak, aby nájdené nerasty boli čiastočne majetkom majiteľa pozemku0330,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore