Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Dane a financie
1Zvýšiť o 1 % daň z príjmu pre osoby nesúhlasiace so zverejnením výšky ich daní a odvodov510110,02
2Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
Sociálna sféra
3Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
4Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
5Transformovať verejné vysoké školy na akciové spoločnosti-129300,04
Zdravotníctvo
6Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
7Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
8Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
9Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
10Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
11Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
12Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
13Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
14Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
Dane a financie
15Preskúmať možnosti posilnenia verejnej kontroly podvodov na DPH21131180,14
16Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
17Pripravovať a zverejňovať rizikové analýzy platcov DPH342440,05
18Odhaľovať a zverejňovať skryté dlhy aj na samosprávnej úrovni136380,04
19PPP nezneužívať na skryté prenesenie dlhu do budúcnosti136380,04
20Zverejňovať spodnú desatinu platcov dane z príjmu, vrátane jej výšky122230,03
21Zvyšovať tlak EÚ na to, aby banky poskytovali relevantné údaje daňovým úradom222230,03
22Zverejňovať údaje o dlžníkoch podnikov vlastnených verejnou správou416160,02
23Zdaniť vklady našich subjektov vo vybraných krajinách015160,02
24Znížiť hranice zverejňovania daňových a odvodových dlžníkov na nulu015150,02
25Zverejňovať údaje o príjmoch a zaplatených daniach a odvodoch anonymných platcov210100,01
26Poskytovať dostatok informácií o finančnom zdraví miest a obcí2770,01
27Zverejňovať identitu osôb zodpovedných vo verejnej správe za kľúčové opatrenia1440,00
28Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
Verejná správa
29Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
30Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
31Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
32Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
Sociálna sféra
33Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
Transparentnosť
34Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
35Zverejniť príjmy štátu za ťažbu nerastov460630,08
36Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
37Prideľovať právo na ťažbu prírodných zdrojov na základe transparentných tendrov224250,03
38Zaviesť sankcie za nezverejňovanie rozsudkov724250,03
39Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
40Podporiť aktivity mimovládnych organizácií zamerané na verejnú kontrolu219200,02
41Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
Privatizácia
42Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu zdravotníckych zariadení-21301370,16
43Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu po rozdelení na 2-3 časti: VŠZP-21091150,14
44Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Cargo Slovakia, a.s.086900,11
45Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovak Telekom, a.s.075790,10
46Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železnice Slovenskej republiky-168720,09
47Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Železničná spoločnosť Slovensko-260630,08
48Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Transpetrol, a.s.060630,08
49Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Lesy SR, š.p.-256590,07
50Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SPP, a.s.056580,07
51Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: SEPS, a.s.054570,07
52Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Letisko M. R. Štefánika149510,06
53Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu vodárenských spoločností-337390,05
54Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: Slovenská pošta, a.s.-335360,04
55Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu distribútorov elektrickej energie129300,04
56Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TIPOS, a.s.222230,03
57Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: TASR1440,00
58Spustiť transparentnú a efektívnu privatizáciu: BIONT, a.s.1220,00
Eurofondy
59Podporiť z eurofondov projekty zamerané na systémové riešenia problémov SR260630,08
Dôchodky
60Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore