Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Školstvo
1Zvýšiť plat učiteľov ZŠ a SŠ na priemer VŠ-vzdelaných zamestnancov4-513-526 
Dane a financie
2Zvýšiť DPH na 22 percent-14404570,50
3Zdaniť sociálne odvody-64324530,36
4Zvýšiť DPH na 21 percent02242330,26
5Zvýšiť spotrebnú daň za naftu na úroveň dane za benzín076790,08
Sociálna sféra
6Zrušiť prídavky na dieťa a daňový bonus pre rodičov VŠ študentov-256560,07
7Zrušiť príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa033350,06
8Zmraziť valorizujúce sa sociálne dávky na podporu rodiny-22140,03
9Upraviť výšku soc. dávok podľa (ne)súhlasu poberateľa so zverejnením jeho údajov-3660,01
10Nahradiť príspevky pri narodení dieťaťa zvýšeným daňovým bonusom na dieťa1550,01
11Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
Dôchodky
12Predlžovať dôchodkový vek dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon-6001,48
13Predlžovať dôchodkový vek do roku 2023 dvojnásobne rýchlejšie než predpokladá zákon -5000,34
14Zdaniť súbeh všetkých príjmov a dôchodku z I. a II. piliera pri zachovaní nezdaniteľnej časti-32682810,25
15Zmraziť starobné dôchodky-5561100,22
16Zrušiť vyplácanie vianočného príspevku-365650,07
17Začať predlžovať vek odchodu do dôchodku už v roku 2014-4000,06
18Zmraziť výsluhové dôchodky0110,00
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Školstvo
19Predĺžiť povinnú školskú dochádzku na SOŠ tým, ktorí si nevedia nájsť prácu1-1-1-0,00
Dane a financie
20Zrušiť daňové zvýhodnenie cestovných náhrad-314150,02
21Daňovú asignáciu nad určitú hranicu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb014150,02
22Zvážiť sfunkčnenie osobného bankrotu vrátane procesu oddlženia2220,00
Sociálna sféra
23Zrušiť centrálne určenú plošnú povinnú minimálnu mzdu160630,08
24Znižovať výšku rodičovského príspevku s rastúcim príjmom-124250,03
25Pravidelne analyzovať príčiny a riešiť vysoké ceny energií317180,02
26Finančne motivovať úrady práce a firmy na znižovaní nezamestnanosti v najhorších regiónoch314150,02
27Rodičovský príspevok odstupňovať podľa dĺžky nezamestnanosti-3440,00
28Zmraziť sociálne dávky okrem podpory rodiny-5440,00
Transparentnosť
29Zverejňovať údaje o všetkých poberateľoch dotácií a dávok z verejných rozpočtov-137380,05
Dôchodky
30Sprístupňovať ľuďom údaje o ich budúcich dôchodkoch a zaplatených odvodoch522230,03
31Pri výpočte starobného dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia016170,02
32Pri výpočte výsluhového dôchodku brať do úvahy celé obdobie starobného poistenia-214150,02
33Zaviesť postupne univerzálny štátny dôchodkový systém-112130,02
34Zmraziť invalidné dôchodky-6440,00
Dotácie, stimuly
35Obmedziť poskytovanie stimulov a dotácií: poľnohospodárstvo-41841940,23

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore