Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Verejná správa
1Zmraziť platy vo verejnej správe okrem učiteľov-258430,09
2Spoplatniť používanie ciest 1. triedy-550510,03
Dôchodky
3Zrušiť vo verejnej správe vyplácanie odchodného pri odchode do dôchodku-127250,03
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Dane a financie
4Znižovať verejné investície s nízkou a otáznou návratnosťou11281340,16
5Realizovať a zverejniť audit všetkých významných výdavkov štátneho rozpočtu089940,11
6Prehodnotiť existenciu fondov-142440,05
7Preniesť analýzy rozpočtových dopadov na NBS alebo RRZ236380,04
8Posilniť analytické kapacity ministerstva financií so zameraním na ostatné rezorty128290,03
9Pravidelne pripravovať balík konsolidačných opatrení pre negatívny scenár0770,01
10Zverejňovať manažérske zmluvy u podnikov s majetkovou účasťou verejnej správy3440,00
Verejná správa
11Zanalyzovať a znížiť verejné výdavky v "neefektívnych sektoroch" podľa vyspelých krajín-31391460,17
12Presadzovať, aby Eurostat rátal do verejného dlhu aj skryté dlhy181850,10
13Reštrukturalizovať regulačné úrady, NBS, rezortné organizácie036380,04
14Liberalizácia cien osobnej dopravy na železniciach-524250,03
15Zverejňovať predpokladanú návratnosť investícií veľkých verejných projektov218190,02
16Predĺžiť pracovnú dobu zamestnancov verejnej správy a znížiť ich počet017180,02
17Zverejňovať rebríček podnikov s majetkovou účasťou štátu podľa ich hosp. výsledkov312120,01
18Spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest-1660,01
19Časovo limitovať platnosť nových regulácií0440,00
20Nahradiť kolky platobnými kartami, hotovosťou3440,00
21Zrušiť neobsadené tabuľkové pracovné miesta vo verejnej správe2330,00
22Zrušiť 13. a 14. platy vo verejnej správe a zverejňovať ročné platy s odmenami0220,00
23Doplniť formuláre o informáciu, koľko času trvá ich vyplnenie2220,00
Transparentnosť
24Zvýšiť transparentnosť a súťaživosť pri verejnom obstarávaní179840,10
25Zrušiť výnimku pre zverejňovanie zmlúv pre štátne firmy321220,03
26Zásadne znížiť hranicu pre povinnosť použiť súťaž pri verejnom obstarávaní215160,02
Ostatné
27Prehodnotiť potrebu veľvyslanectiev, zastupiteľstiev a lektorátov 129300,04

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore