Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Zdravotníctvo
1Zaviesť analógiu dlhovej brzdy v rezorte zdravotníctva035350,06
2Zrušiť zákonom definované minimálne mzdové nároky lekárov a sestier-219190,03
Dane a financie
3Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 22 %-2851710,22
4Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 21 %-1781570,18
5Zvýšiť sadzbu DPH za knihy, lieky a medicínske potreby na úroveň 20 %-1711430,12
6Zaviesť registračné pokladnice pre lekárov-172720,05
7Zrušenie stravného - gastrolístkov a možnosti SZČO započítať stravné do nákladov-310100,01
Sociálna sféra
8Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu1590,01
9Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 1/3 min. mzdy6-79-81 
10Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške 2/3 min. mzdy8-216-221 
11Zaviesť odpočítateľné položky na zdravotné a sociálne odvody vo výške minimálnej mzdy10-749-765 
12Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,2-násobku minimálnej mzdy--124-115 
13Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,3-násobku minimálnej mzdy--141-131 
14Zaviesť odpočítateľnú položku na zdravotné odvody do 1,5-násobku minimálnej mzdy--175-162 
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Zdravotníctvo
15Zaviesť spoluúčasť pacienta vo forme 10 % resp. 20 % z nákladov-51301370,16
16Pravidelne porovnávať a zverejňovať ceny liekov, zdrav. prístrojov a materiálov256590,07
17Umožniť zdravotným poisťovniam ponúknuť spoluúčasť-154570,07
18Sfunkčniť monitoring a vymáhanie povinnej generickej preskripcie aj substitúcie054560,07
19Pravidelne zverejňovať analýzy efektívnosti poskytovateľov zdrav. starostlivosti148500,06
20Optimalizovať sieť poskytovateľov ústavnej a ambulantnej starostlivosti-244470,06
21Zaviesť elektronické predpisovanie liekov umožňujúce kontrolu v reálnom čase137390,05
22Zverejňovať náklady na lieky a liečebné postupy uplatňované pri najdrahších diagnózach124250,03
23Posielať ľuďom elektronicky raz ročne údaje o výdavkoch zdravotných poisťovní na nich319200,02
24Zverejňovať informácie o členoch poradných orgánov ministerstva zdravotníctva314150,02
25Vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo podľa vzoru a.s.014150,02
26Zverejniť dôvody, ak minister zdrav. zmení rozhodnutie kategorizačnej komisie212130,02
Verejná správa
27Presadzovať, aby Eurostat rátal do verejného dlhu aj skryté dlhy181850,10
28Zverejniť databázu všetkých zamestnancov verejnej správy aj s ich úlohami-1440,00
Sociálna sféra
29Znížiť sadzby zdravotných a sociálnych odvodov pri nízkych príjmoch224250,03

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore