Metodika

S cieľom zvýšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií INEKO ponúka verejnosti databázu 215 konsolidačných opatrení, ktoré aj navrhlo.

Každé z týchto opatrení je hodnotené podľa troch kritérií: dopadu na konsolidáciu, miery súhlasu a priechodnosti. Dopad na konsolidáciu a súhlas hodnotilo 18 oslovených analytikov1 v rámci ankety (nie všetky opatrenia hodontili všetci analytici), priechodnosť hodnotilo INEKO. Vybrané opatrenia spomedzi týchto 215 opatrení majú dopady prepočítané, nie iba odhadnuté. Prepočty dopadov opatrení na roky 2015 a 2016 resp. dlhodobé dopady realizovali Inštitút finančnej politiky, Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rozdelenie jednotlivých hodnotení analytikov pri každom opatrení je dostupné v profile opatrenia v príslušnej časti po kliknutí na "zobraziť podrobnosti".

V sekcii "Opatrenia - Kalkulačka" je uvedený zoznam všetkých týchto opatrení, v základnom zobrazení je rozdelený na dve časti - v prvej sú opatrenia s dopadom prepočítaným IFP, RRZ a NBS, v druhej sú opatrenia s dopadom odhadnutým analytikmi. Pokiaľ IFP, RRZ alebo NBS vyčíslili dlhodobý dopad, prezentovaný dlhodobý dopad je rovný tomuto číslu. Pokiaľ vyčíslili iba dopad na roky 2015 a 2016, prezentovaný dlhodobý dopad je rovný priemeru dopadu na roku 2016 a odhadu na základe analytikov (tzv. odhad INEKO). V ostatných prípadoch je prezentovaný dlhodobý dopad rovný odhadu na základe analytikov.

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie

Juraj Barta, Michal Mušák, Peter Pažitný, Peter Gonda, Peter Goliaš, Dušan Zachar, Radovan Kavický, Matej Tunega, Eugen Jurzyca, Róbert Kičina. Ostatní hodnotili opatrenia anonymne.

Návrat hore