Kalkulačka udržateľného hospodárenia

Pomocou tejto kalkulačky si môžete vypočítať, aký potrebujeme každý rok deficit alebo prebytok verejných financií, aby sme dlhodobo udržali verejný dlh na nezmenenej úrovni. Kalkulačka ponúka rozšírené možnosti vstupov oproti tej na úvodnej stránke, obsahuje aj postup výpočtu. Prednastavené údaje zodpovedajú predpokladanému vývoju SR za rok 2013 podľa Ministerstva financií SR.

Verejný dlh na konci roku 2023 % HDP

Reálny rast HDP   %
Očakávaný úrok pre SR   %

za rok 2024  % HDP

Vypočítať potrebné hospodárenie

Poznámky

Výpočet hospodárenia

Kalkulačka počíta vývoj verejného dlhu pomocou nasledujúceho vzorca:

dlhrok+1 = dlhrok * (1 + nominálny úrok) / (1 + nominálny rast HDP) + deficit

pričom dlh aj deficit sa údavajú v % HDP, úrok a rast HDP sa udávajú v percentách, platí:

nominálny rast HDP = (1 + reálny rast HDP) * (1 + inflácia) - 1

a kaulkuačka uvažuje s infláciou na úrovni 2 %. Aby bol dlh uržateľný, teda aby sa medziročne nemenil oproti súčasnej úrovni, musí platiť dlhrok+1 = dlhrok. Z čoho vyplýva vzorec pre udržateľný deficit:

deficit = dlh * (nominálny rast HDP - nominálny úrok) / (1 + nominálny rast HDP)