Presadzovať v rámci EÚ zmenu charakteru eurofondov tak, aby z nich bolo možné financovať nielen prechodné, neopakovateľné projekty, ale aj ostatné verejné statky EÚ (napríklad ESM, školské normatívy)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,13 % HDP
 

Opis opatrenia

Umožniť financovanie stálych projektov v rámci eurofondov.

Argumenty pre

  • Opakované projekty (napríklad školstvo) dnes nie sú financované spoločne, prípadne sú (ESM), ale na tento účel by sa dali využiť eurofondy, ktorých efektívnosť je otázna a klientelizmus podľa prieskumu vysoký. Treba jednoducho akceptovať, že EÚ je integrovaná natoľko, že má význam centrálne financovať aj projekty, ktoré nie sú len krátkodobé.

Argumenty proti

  • Ak raz začne EÚ centrálne financovať štandardné výdavky rozpočtov jednotlivých členských krajín, prerazí sa hranica, za ktorou bude rast verejných výdavkov len ťažko kontrolovateľný. Ustáť tlaky zdravotníkov, učiteľov, zamestnancov štátnej správy na zvyšovanie platov je zložité aj pre vlády jednotlivých štátov, ak by sa tento tlak preniesol priamo do Bruselu, mohol by sa stať nezvládnuteľným.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,5

Adresáti

Sektory