Uprednostňovať environmentálne dane pred dotáciami obnoviteľných zdrojov energií (napríklad uhlíková daň)

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,09 % HDP
 

Opis opatrenia

Znížiť dotácie na obnoviteľné zdroje, životné prostredie (aj verejné financie) chrániť skôr environmentálnymi daňami.

Argumenty pre

  • Okrem stabilizácie verejných financií sú energetické dane aj efektívnejšie než napríklad dane z príjmu.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_34_en.pdf.

Argumenty proti

  • Zastavenie dotácií by mohlo vplývať negatívne na ochranu životného prostredia, využitie obnoviteľných zdrojov energie by mohlo významne poklesnúť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,7

Adresát

Sektory