Zrušiť gastrolístky

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zrušiť gastrolístky a teda aj s nimi spojené daňové zvýhodnenie.

Argumenty pre

  • Zníženie transakčných nákladov, nákladov na prevádzku celého systému, konsolidačné efekty.

Argumenty proti

  • Gastrolístky zvyšujú cez dotáciu štátu a zamestnávateľov pravdepodobnosť, že sa zamestnanci budú vhodne stravovať.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-4,3

Adresát

Sektor