Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,06 % HDP
 

Opis opatrenia

Prostriedky určené na úvery fyzickým a právnickým osobám využiť na konsolidáciu verejných financií, prípadne časť z nich využiť na nezvyšovanie daňového zaťaženia, resp. na podporu sociálne slabých. Nenávratné príspevky určené pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím zveriť inej organizácii verejnej správy. A

Argumenty pre

  • ŠFRB a jeho aktivity sa v ostatnom období nespájajú s klientelistickými kauzami, prerozdeľovanie financií od subjektov, ktoré ich vytvorili k subjektom, ktoré vyberie štátny subjekt znamená nenulové riziko, že dôjde k neefektívnosti. V prípade výrazného zhoršenie situácie, v ktorej sa nachádzajú naše verejné financie, by zníženie rozpočtu ŠFRB mohlo pomôcť rádovo v desiatkach miliónov eur.

Argumenty proti

  • ostriedky z fondu pomáhajú nielen zvyšovať multiplikačný efekt stavebníctva ale zvyšujú aj zamestnanosť v krízou najviac zasiahnutej časti spoločnosti.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,1

Adresát

Sektor