Časovo limitovať platnosť nových regulácií, tzv. Shut down, resp. Sunset clause

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Každá nová regulácia bude prijatá iba na dobu určitú, po jej skončení bude automaticky zrušená. Na predĺženie jej účinnosti bude potrebné opätovné rozhodnutie.

Argumenty pre

  • Súkromný život aj podnikateľské prostredie zaťažuje aj niekedy zbytočná byrokracia, regulácia, ktorá mohla byť vytvorená nielen v dôsledku alibizmu či populizmu, ale aj celkom racionálne, zodpovedajúc momentálnym okolnostiam. Časom sa však jej relevantnosť vytratí čiastočne alebo úplne, spoločenská energia na jej zrušenie však nie je dostatočná. V takýchto prípadoch by toto opatrenie pomohlo.

Argumenty proti

  • Pri každom automatickom zrušení regulácie bude potrebné prehodnotiť jej efektívnosť, čo zvýši transakčné náklady. Navyše, zvýši sa neistota podnikateľského prostredia, keďže sa zvýši pravdepodobnosť, že bude dochádzať k zmenám regulačného rámca častejšie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

0,2

Adresát

Sektor