Spustiť intenzívnejšiu transparentnú a efektívnu privatizáciu štátom vlastnených podnikov, resp. podielov v nich a z výnosov splácať verejný dlh, čím by vláda ušetrila na úrokoch: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,03 % HDP
 

Opis opatrenia

Rozhodnutiu by mala predchádzať analýza porovnávajúca ekonomickú efektívnosť privatizácie, ako aj porovnanie vplyvu existencie štátom vlastnených podnikov na rozšírenosť korupcie u nás (http://alianciapas.sk/korupcia-obera-stat-o-pol-miliardy-eur-rocne/). Taktiež treba posúdiť potrebu, prípadne zabezpečiť ich nezávislú a odbornú reguláciu.

Argumenty pre

  • Ak je pravdepodobné, že by štát, resp. spoločnosť získali privatizáciou podniku viac než neprivatizáciou a to z hľadiska finančného, ako aj z hľadiska dopadov na morálku (korupcia), môže privatizácia znamenať vhodný nástroj konsolidácie. Výnosy z nej by sa mali použiť na zníženie dlhu a teda aj úrokov s ním spojených. V PAS analýze vychádza vyššie korupcia vo verejnom sektore (v priemere 13 percent), takže sa dá predpokladať, že to, čo sa v súkromnom sektore nazýva ziskom, vo verejnom sektore existuje tiež ako pokrivený zrkadlový obraz, iba s iným názvom.

Argumenty proti

  • Privatizácia na Slovensku znamenala často výhru jednotlivcov nad zvyškom spoločnosti, keď bol spoločný majetok predaný za nižšiu než trhovú cenu. Predajom kľúčových podnikov stráca vláda ďalšie nástroje na ovplyvňovanie hospodárskej a sociálnej situácie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,8

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Peter Gonda:1. Odporúčam (do)privatizáciu v doprave, službách, infraštruktúre, energetike, finančnom sektore, médiách a inde (napríklad v pôdohospodárstve). Jej cieľom by malo byť nielen získanie zdrojov na financovanie verejného dlhu a osobitne bremena v dôchodkovom systéme, ale aj to podstatné z dlhodobého o hľadiska - zmena k vlastníckej zodpovednosti (tým motivácia k efektívnejšiemu riadeniu spoločností a nimi kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb, resp. iných ekonomických statkov).